Dru Yoga

 

In de Dru Yoga-lessen is er aandacht voor activatie én ontspanning. Onder andere in rustige, vloeiende sequenties leer je jouw adem en beweging op elkaar af te stemmen.

Dru Yoga werkt vanuit zachtheid. Gewrichten worden niet overstrekt, om de energie niet te belemmeren in het stromen.

Ik vind het belangrijk om de bewegingen mindful uit te voeren. In rust en met milde aandacht. Je brengt steeds opnieuw de aandacht naar binnen. Daarmee leer je de signalen van je lichaam beter her-kennen en je daar met vriendelijkheid op af te stemmen.

Ook worden er Energy Block Releases (EBR's) aangeboden. Dit zijn series van bewegingen (waaronder asana's) die je helpen op systematische wijze stress en spanning in je lichaam los te laten.

De asana's zijn gebaseerd op de Hatha Yoga en kennen veel aanpassingen indien jouw fysieke situatie daar om vraagt. 

Daarnaast komen ook pranayama (ademhaling oefening) , mudra's (handgebaren) en soms mantra's aan bod (zolang de corana maatregelen gelden worden deze veiligheidshalve geneuried).

Elke les eindigt met een heerlijke ontspanning. 

 

Dru Meditatie

 

Specifiek voor Dru Meditatie is het uitgangspunt dat je het lichaam eerst beweging dient te geven alvorens je het stil kunt laten zitten.

Door onze huidige levensstijl, waarin wij vaak veel te veel zitten of eenzijdig bewegen, is er in het lichaam nogal eens sprake van overtollige en onrustige energie. Die kan het ons erg lastig maken om in aandacht en stilte te zitten. Door het lichaam hier eerst van te bevrijden d.m.v. speciaal ontworpen bewegingsreeksen, ontstaat er al meer kalmte in het lichaam.

Een andere belangrijke voorwaarde om te kunnen zitten in stilte, is het goed leren ontspannen. D.m.v. diverse ontspanningstechnieken en het oefenen hiermee, kun je leren steeds sneller je lichaam te ontspannen.

Daarnaast is er aandacht voor concentratie en ademhalingstechnieken. En leer je over de chakra's en de vijf kosha's (energielichamen of -lagen) en hoe je hiermee kunt werken in meditatie. 

 

Mindfulness

 

Sinds begin 2016 ben ik werkzaam op een afdeling in de psychiatrie, waar naast het reguliere aanbod voor cliënten ook evidence based behandeling op het complementaire vlak wordt aangeboden.

Mindfulness en compassie training zijn hier een belangrijk onderdeel van het aanbod.

Ik ben opgeleid als mindfulness - en compassie trainer.

 

Schoolverlichting

 

Onze kinderen groeien op in een wereld die heel andere vaardigheden van ze vereist dan dat we tot nu toe in de geschiedenis gewend waren. Kennis alleen is niet -meer- genoeg om je aan te kunnen passen aan een steeds sneller veranderende wereld! 

 

In 2019 heb ik de advanced studie bij de Nieuwe Yogaschool van Johan Noorloos in Amsterdam gevolgd. Hierin kreeg ik o.a. les van Helen Purperhart (kinderyoga docente) en Tijn Touber (meditatiedocent stadsverlichting).

 

De prachtig compacte en speelse cursus is voor basisscholen ontwikkeld. Kinderen en leerkrachten kunnen leren hoe tot een rust en inkeer moment op de dag te komen. En hierbij al het moeten even achter zich te laten. Dit wordt gedaan middels oefeningen uit yoga, mindfulness en meditatie.

 

Praktisch

Het aanbod betreft een korte training van 6 x een les van een half uur aan de kinderen en leerkracht zodanig dat ze er na die 6 weken samen mee verder kunnen. 

Intervisie nadien is bespreekbaar